På oppdrag fra Aibel har Appex produsert en 3D animasjonsfilm som viser hvordan oppgraderingen av Gullfaks B plattformen i Nordsjøen skal gjennomføres.

Dette er et utdrag fra filmen hvor vi også har lagt inn noen sekvenser med såkalte wireframes (grå og blå felter) for å vise forskjellen før og etter full rendering med teksturer. Alt du ser er bygget i 3D, basert på filer fra ingeniørenes CAD-systemer.

De fotorealistiske animasjonene fra Appex gjør det enklere å forstå prosessen for alle involverte parter. Etter hvert som animasjonene begynte å ta form, så vi mulighet for forbedring av flere av operasjonene. Flere arbeidsmetoder ble endret underveis som et resultat av dette.

— Oddgeir Eilerås, teamleder Structural i Aibel

Bakgrunnen for prosjektet

Aibel skulle gjennomføre en omfattende oppgraderingsjobb på Gullfaks B. Plattformen hadde kompliserte strukturer og ingeniørteamet måtte utarbeide en tykk manual som beskrev prosessen trinn for trinn og ned til minste detalj.

For å gjøre arbeidet enklere å forstå for alle involverte parter ble det besluttet å utarbeide en fotorealistisk 3D animasjon i tillegg.

Gjennom utarbeidelsen av animasjonen skulle det også vise seg at visualiseringen av arbeidsoppgavene i 3D avdekket situasjoner som gjorde at ingeniørene måtte endre planlagte oppgaver før de kunne gjennomføres. Dette har vært en viktig bidragsyter til prosjektets suksess.

Slik jobbet vi

Ingeniørene bruker 3D modeller i sitt arbeid. Disse modellene har et svært teknisk preg og kan for et utrent øye være vanskelige å forstå. Appex konverterte disse modellene og tilpasset dem til 3D animasjon.

For å skape fotorealisme la vi ned et nøye arbeid med å finne de riktige teksturene. Ved hjelp av 360 fotografier fra plattformen kunne vi studere farger og overflater, og finne frem og klargjøre elektroniske teksturer som matchet disse.

En viktig del av animasjonene var å vise når i rekkefølgen de ulike delene av hvert element skulle installeres. Våre animatører måtte derfor ha kontroll på hver enkelt bit i modellene, og full oversikt over hvordan monteringen skulle skje. Med utgangspunkt i operasjons-manualer og tett dialog med Aibel jobbet vi oss gjennom prosessen.

I filmen valgte vi å la hver del av installasjonen «fly» på plass for å være lett synlig. Resultatet gjør at en komplisert operasjon nå kan presenteres – lett forståelig – på få minutter.

Arbeidet offshore går over all forventning – og jeg er overbevist om at filmen bidrar til en enklere gjennomføring av prosjektet. En bedre opplevelse!

— Oddgeir Eilerås, teamleder Structural i Aibel

Lanseringen

Se hvordan filmen ble lansert her.

Eivind J. W. Fiksdal
Telefon 975 70 102

Interessert i tilsvarende løsning? Skriv inn din e-postadresse og Eivind tar kontakt!