Great Place To Work
Appex er en pålitelig leverandør både når det gjelder utvikling og drift.Ånen Torvestad, Haugesund Travel

Reiseportal – goTO.no

Utfordringen

Haugesund Travel hadde en klar målsetning om å utvikle Haugalandets beste reiseportal. Portalen skulle dekke både charterreiser og inneholde underportaler for faste ruter til utenlandske destinasjoner fra Haugesund.

Produkter, informasjon og nye destinasjoner skulle kunne registreres på en enkel måte. I tillegg måtte systemet gjøre tilgjengelig data for mobile apps.

Løsningen

Med goTO.no har Haugesund Travel fått den funksjonaliteten de ønsket.

Publiseringsløsingen er basert på Appex Store og her administreres innholdet på portalene og informasjonen om produktene. Appex Store tar hånd om hele prosessen, fra forespørselen kommer inn til fakturaen sendes ut.

I tillegg finnes rapporteringsmuligheter, automatisk utsendelse av påminnelser samt arkivering av tilbud, faktura og korrespondanse.

Reiserelaterte nyheter blir hentet fra andre nyhetskilder.

Lavpriskalenderen er en viktig del av goTO portalen, der brukeren enkelt får opp dagens flypriser til alle destinasjonene. Lavpriskalenderen er integrert i mobil appene, som også er  utviklet av Appex.

Gevinster

Haugesund Travel har fått en overordnet portal som dekker både charter og faste ruter fra Haugesund, dette gjør det enklere for brukerne å finne informasjon. Det er også blitt enklere å markedsføre portalen som en samleportal, isteden for å markedsføre de enkelte portalene som GoLondon, GoBremen, etc. hver for seg.

Det er enklere å opprette tilbud for selskapets ansatte og systemet sender automatisk ut e-post for å ønske kunder god tur og få tilbakemeldinger og evalueringer når de kommer tilbake. Dette er meget tidsbesparende.

goTO.no er helt klart vårt viktigste verktøy for å nå våre salgsmålsettinger.
Ånen Torvestad, Haugesund Travel

Interessert i tilsvarende løsning?

Send meg mer informasjon Gå til portalen →